logo Xunta de Galicia      

A Secretaría Xeral da Emigración facilita a presentación desde os centros colaboradores no exterior dos formularios de solicitude dos seguintes programas de axudas públicas:

 
PR925A
Axudas económicas individuais
PR926A
Reencontros na Casa
PR926B
Reencontros na Terra
PR930A
Campamentos e campos de traballo